ΔΟΑΤΑΠ: Πρακτική άσκηση σε προγράμματα σπουδών αλλοδαπής

🕔17/02/2016 14:04
η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος. Τα παραπάνω υπενθυμίζει ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων και Ακαδημαϊκης Πληροφορόρησης με ανάρτησή του στον δικτυακό του τόπο.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !