Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Ε’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής: Για τα αποτελέσματα των εκλογών

🕔14/11/2016 19:58

ΗΑγωνιστικήΣυσπείρωσηΕκπαιδευτικών, τοψηφοδέλτιοπουστηρίζειτοΠΑΜΕ, ευχαριστείόλουςτουςσυναδέλφουςπουστήριξαντιςδυνάμειςμας. ΤοψηφοδέλτιόμαςπαρουσιάζεισημαντικήαύξησησεψήφουςκαισεποσοστάστοΠΥΣΔΕΑνατολικήςΑττικήςσχεδόνδιεκδικήσαμετονδεύτεροαιρετό.

ΌσοναφοράτοΑΠΥΣΔΕκαιΚΥΣΔΕτουνομούΑνατ. ΑττικήςμαςηΑγωνιστικήΣυσπείρωσηΕκπαιδευτικώναναδείχθηκεστηδεύτερηθέση.

Σεκαμίαπερίπτωσηδενεφησυχάζουμεμεαυτάτααποτελέσματα, αντίθεταμαςγεμίζουνευθύνεςγιατοαύριο. ΚαλούμεόλουςτουςσυναδέλφουςσεσυμμετοχήστηζωήκαιτηδράσητωνΕΛΜΕτουΝομούμας.

Ηεπίθεσητηςκυβέρνησηςστηνεκπαίδευσηαλλάκαισυνολικάστηζωήμαςδενέχειτέλος. Έρχονταιταεργασιακά, οσυνδικαλιστικόςνόμος, τοασφαλιστικόξανανοίγει, σχεδιάζεταιτο "νέο" σχολείοκ.α. Απέναντιστηναπογοήτευση, τημοιρολατρίακαιτιςλογικέςτηςανάθεσηςεμείςπροβάλουμετηνοργάνωσησεταξικήκατεύθυνσηγιατηνανάκτησητωναπωλειώνκαιτηδιεκδίκησηόλωνόσωνμαςαξίζουν.

read more

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !