Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Πρέβεζας -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και συνοδών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (Βουλή των Ελλήνων)

🕔23/02/2016 13:24
Πρέβεζας

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 11:30.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016.

Πρόσκληση

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !