Δημιουργία τμημάτων ΔΥΕΠ στο Myschool

🕔12/10/2016 10:48
Διορισμός Εκπαίδευση
Στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool υλοποιήθηκε η Υ.Α. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 ( 3049/τ.Β'/23-09-2016) με θέμα Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !