Δημ. Πεππές: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (12/10/2016)

🕔13/10/2016 14:22

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2016 ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Μεταθέσεις
·Μετά από ακρόαση εκπαιδευτικού λόγω ενδεχόμενης δυσμενούς μεταβολής της υπηρεσιακής του κατάστασης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία ένσταση για μετάθεση στην Ειδική Αγωγή .

·Απορρίφθηκε ένσταση επί των Γενικών μεταθέσεων 2011. Διαφώνησα με την απόφαση θεωρώντας ότι πρόκειται για παράνομη Διοικητική πράξη η οποία δεν παραγράφεται.

Μετατάξεις
·Αποφασίστηκε να κληθεί σε ακρόαση εκπαιδευτικός που ζητά μετάταξη σε διοικητική θέση για σοβαρούς λόγους υγείας (ν.1566)
·Απορρίφθηκαν 5 και εγκρίθηκαν 364 αιτήσεις προς μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ (παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016) συμπεριλαμβανομένων και των 78 που είχαν εξετασθεί θετικά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο των 397 αιτήσεων, η εξέταση 28 από αυτές αναβλήθηκε εν αναμονή διευκρινήσεων από τις υπηρεσίες. Η άποψη του συμβουλίου είναι να αποδεσμευτούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νομοθέτη.

Αποσπάσεις
·Εισηγείται θετικά (μετά από αίτηση των ιδίων) για την Ανάκληση απόσπασης 2 συναδέλφων.
·Εγκρίθηκε μια αποδέσμευση εκπαιδευτικού για να εργαστεί ως εμπειρογνώμονας σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία 8 αιτήσεις επανεξέτασης εκπαιδευτικών ΠΕ16 και 1 ένσταση επί των Αποσπάσεων 2016 σε Μουσικά Σχολεία και αφού ελήφθη υπόψη η Γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
·Παρά την ύπαρξη άνω των 2.400 κενών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν συζητήθηκαν επανεξετάσεις και νέες αποσπάσεις με προοπτική αυτό να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Έχω διατυπώσει επανειλημμένα την άποψη ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ικανοποίησης αιτήσεων απόσπασης με τη διενέργεια Γ' Φάσης Αποσπάσεων με μόρια Υπενθυμίζω ότι για τα Μουσικά Σχολεία και την Ειδική Αγωγή δεν έχει διενεργηθεί ούτε η Β' Φάση.
Η δυνατότητα υπάρχει, η κοινωνική ευαισθησία της πολιτείας είναι το ζητούμενο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Πεππές Δημήτρης
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
με τη ΔΑΚΕ Καθηγητών
6948238722 peppesdim@yahoo.gr
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !