ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

🕔13/09/2016 11:42
Καρδίτσας

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αν υπάρχει
3. Φωτοτυπίες βεβαιώσεων για κάθε χρόνο ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις Εκπαίδευσης
4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους έχοντες τέκνα)
6. Αποδεικτικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΙΚΑ
8. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !