Διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στην έρευνα και την καινοτομία

🕔11/05/2016 10:15
Enterprise hellas

Μια σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή Κώστα Φωτάκη με τον επικεφαλής Επιστήμονα (Chief Scientist), κ. Avi Hasson που συντονίζει την πολιτική του Ισραήλ για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου στην , για τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ στην Έρευνα και την Καινοτομία. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσεται το πρόγραμμα «Ουρανός», το οποίο προσβλέπει στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων που θα στηρίζονται στην έρευνα και την καινοτομία.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !