Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

🕔19/09/2016 15:42

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 ΦΕΚ 76 Α’

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ7/1337/98554/Δ1/15-6-16 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό από την υπηρεσία μας είτε εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (9 τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (6 τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σας ενημερώνουμε ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία των μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα «myschool». Η λειτουργικότητα αφορά οποιονδήποτε αλλοδαπό μαθητή υπάρχει στη βάση δεδομένων του Π.Σ. «myschool».
Διαβάστε πλήρως τις οδηγίες στο συνημμένο καθώς και το όλο πλαίσιο στη σελίδα περί ιθαγένειας.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !