Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

🕔21/09/2016 10:21
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 19-09-2016 Αρ. Πρωτ. 152929/Δ2 ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 144582/Δ2/08-09-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 144582/Δ2/08-09-2016 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διευκρινίζεται ότι από το σχ. έτος 2016-2017 δεν ισχύει η στήριξη από τους καθηγητές της πληροφορικής στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα των ομάδων των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Επομένως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 συμπληρώνουν το ωράριό τους σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις Αναθέσεις των Μαθημάτων. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !