Διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών

🕔06/11/2015 14:28
Ερμής Δημ. Διοίκηση
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013 εγκυκλίου (ΑΔΑ: BΛ12Χ-Φ91) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !