Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

🕔16/09/2016 09:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 159 τ. Α΄ του ν. 4415/2016, όσον αφορά στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών σχολικών μονάδων , με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Ν. Φίλης διευκρινίζονται τα εξής : Α) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες και περιλαμβάνει : α) το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στις Υ.Α. 130272/Δ1/5-8-2016, (ΦΕΚ 2670Β΄) για τα Νηπιαγωγεία, Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/11-5-2016, (ΦΕΚ 1324Β΄) για τα Δημοτικά Σχολεία, Υ.Α. 93381/Δ2/07-06-2016, (ΦΕΚ 1640Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 121072/Δ2/22-02-2016, (ΦΕΚ 2449Β΄) για τα Γυμνάσια, το ν. 4186/2013, (ΦΕΚ 193 Α΄) για την Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, το ν.4327/2015, (ΦΕΚ 50 Α΄) για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου β) πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιπλέον του ωρολογίου προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται στις Υ.Α. 99118/Δ1/30-6-2016, (ΦΕΚ 1956 Β΄)για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Υ.Α. Φ8/53470/Δ2/22-4-2015, (ΦΕΚ 688 Β’) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις πέραν των σαράντα (40) ωρών θεωρούνται προαιρετικές. Β) Η παρουσία των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβανομένου του διδακτικού τους ωραρίου καθώς και όλων των δράσεων πέραν αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και το ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30 ) ωρών για …
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !