Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφών σε ΕΠΑ.Λ.

🕔15/11/2016 11:02
Καστοριάς

Μετά από ερωτήματα που λαμβάνει η υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι:
α) Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις προθεσμίες και με τη διαδικασία που αναφέρονται στο άρθρο 1 της με αρ. 133381/ Δ4/12-09-2016 ( ΦΕΚ 2627 Β') Υ.Α. Σημειώνεται ότι, προκειμένου για την καταμέτρηση των απουσιών σε περίπτωση αίτησης εκπρόθεσμης εγγραφής, αυτές λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο έως την ημερομηνία έγκρισης από τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ. Ως εκ τούτου, εάν κατά τον υπολογισμό των απουσιών είναι εμφανές ότι αυτές ξεπερνούν το επιτρεπτό από τις κείμενες διατάξεις όριο, η διαβίβαση των εν λόγω αιτήσεων από τις ΔΔΕ κρίνεται άσκοπη.
β) Αιτήσεις για εκπρόθεσμες εγγραφές που αφορούν μόνο σε σοβαρά θέματα υγείας και πιστοποιούνται με τις ανάλογες γνωματεύσεις από Δημόσια Νοσοκομεία, δύνανται να διαβιβάζονται από τις κατά τόπους Δ.Δ.Ε. προςτη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !