Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

🕔17/06/2016 12:50
Καρδίτσας

Απαντώντας σε ερωτήματα που κατατίθενται στο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Σε κάθε 1/θέσιο κλασικό ή ολοήμερο νηπιαγωγείο που λειτουργεί με ένα τμήμα, εγγράφονται νήπια και προνήπια που ανήκουν στα όρια του σχολείου μέχρι του μέγιστου αριθμού 25, ανεξάρτητα αν οι γονείς επιθυμούν κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα.
  2. Σε κάθε 2/θέσιο κλασικό ή ολοήμερο νηπιαγωγείο που λειτουργεί με 2 ή με 3 τμήματα, εγγράφονται νήπια και προνήπια που ανήκουν στα όρια του σχολείου, μέχρι του μέγιστου αριθμού 50 ή 75 αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν οι γονείς επιθυμούν κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα.

3)Ομαδικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που οι εγγεγραμμένοι ανά σχολική μονάδα υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό (ΠΔ 200/98, άρθρο 7, παρ. 17).

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !