Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ.

🕔07/09/2016 15:18

«Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – – Φοίτηση μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ. (Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016, Φ.Ε.Κ. 2627 Β΄)».

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ γίνεται γνωστό ότι στην ανωτέρω Υ.Α. προωθούνται οι εξής συμπληρώσεις/αναδιατυπώσεις:

 • Για τη σχολική χρονιά 2017-2018, που θα λειτουργήσει η Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, θα υπάρξουν αντιστοιχήσεις κάποιων τομέων με το ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006.
  Οπότε οι μαθητές θα μπορούν να εγγραφούν κατευθείαν στην Γ’ τάξη.
 • Κάτοχοι πτυχίου του ν.3475/2006 μπορούν να εγγραφούν για το σχ. έτος 2016-2017 στην Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν που αποφοίτησαν, εφόσον ενημερωθούν για την δυνατότητα που τους δίνεται για εγγραφή στην Γ’ τάξη το επόμενο σχ. έτος (2017-2018), με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκτήσουν πτυχίο ίδιας ειδικότητας με αυτό που απέκτησαν καθώς και απολυτήριο εφόσον κατέχουν ήδη απολυτήριο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.
 • Άρθρο 2
  Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στις μετεγγραφές στη Β’ ΤΑΞΗ για το σχολικό έτος 2016-2017, η
  παράγραφος 1 («Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.») ως εξής:
  «Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β’ Εσπερινών ΓΕ.Λ.»
 • Άρθρο 2
  Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στην παράγραφο Β2 («Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου… όπως
  τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).») ως εξής:
  «Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι
  οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση
  μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
  διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την
  παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα
  Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου
  του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

Πηγή: ΥΠΠΕΘ / σχετικό έγγραφο

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !