«Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ. (Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016, Φ.Ε.Κ. 2627 Β΄)».

🕔09/09/2016 16:01
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας γνωρίζουμε ότι στην ανωτέρω Υ.Α. προωθούνται οι εξής συμπληρώσεις/αναδιατυπώσεις:  Για τη σχολική χρονιά 2017-2018, που θα λειτουργήσει η Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, θα υπάρξουν αντιστοιχήσεις κάποιων τομέων με το ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006. Οπότε οι μαθητές θα μπορούν να εγγραφούν κατευθείαν στην Γ’ τάξη.  Κάτοχοι του ν.3475/2006 μπορούν να εγγραφούν για το σχ. έτος 2016-2017 στην Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν που αποφοίτησαν, εφόσον ενημερωθούν για την δυνατότητα που τους δίνεται για εγγραφή στην Γ’ τάξη το επόμενο σχ. έτος (2017-2018), με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκτήσουν πτυχίο ίδιας ειδικότητας με αυτό που απέκτησαν καθώς και απολυτήριο εφόσον κατέχουν ήδη απολυτήριο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.  Άρθρο 2 Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στις μετεγγραφές στη Β’ ΤΑΞΗ για το σχολικό έτος 2016-2017, η παράγραφος 1 («Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.») ως εξής:  Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β’ Εσπερινών ΓΕ.Λ.»  Άρθρο 2 Στο άρθρο 2 συμπληρώνεται στην παράγραφο Β2 («Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου… όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).») ως εξής: «Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !