Διευκρινήσεις για την ορθή αποτύπωση των Τμημάτων Ένταξης στο myschool

🕔31/03/2016 15:10

  • Ο ορισμός Συνδιδασκαλιών θα γίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με τον Βοηθητικό Οδηγό για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Myschool.

  • Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης εξετάζει τα κάτωθι ζητήματα:
Οι σχολικές μονάδες που έχουν ιδρυμένο τμήμα ένταξης, στην καρτέλα Λοιπά στοιχεία θα πρέπει να έχουν επιλεγμένο τοΝαι στο πεδίο Έχει ιδρυμένο τμήμα ένταξης. Για τροποποίηση αυτού του πεδίου (από Όχι σε Ναι) πρέπει να γίνει σχετική καταγραφή προβλήματος στο myschool.
Αναγράφεται (σε συνεργασία με το/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας) το ΦΕΚ ίδρυσης στο πεδίο ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος Ένταξης.
Για τα ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης που είναι ανενεργά στην τρέχουσα σχολική χρονιά (είτε λόγω έλλειψης μαθητών είτε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών) συμπληρώνεται στο πεδίο Αριθμός Ιδρυμένων Τμημάτων Ένταξης το «0».
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
dictyo.gr
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !