Διευκρινίσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης

🕔12/10/2016 14:02
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε το με αρ.πρωτ.166515/Δ5/7-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:« Διευκρινίσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης».

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !