Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες Πρόγραμμα «Δάφνη ΙΙΙ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο

🕔24/08/2016 12:18

Το στοχεύει στην πρόληψη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών στο σχολείο μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός «προληπτικού εργαλείου που αυξάνει την ενημερότητα» για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ιστορίες είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της παιδικής ηλικίας και στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν το πολύπλοκο και σοβαρό θέμα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μέσα από ένα ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας.

download


Στο:παγκόσμιες ημέρες - εβδομάδες, αγωγή υγείας, βιβλία - υλικό για εκπαιδευτικούς, διαπολιτισμική εκπαίδευση-διαφορετικότητα- διαφοροποίηση στη μάθηση, ενδοσχολική βία, κοινωνικός αποκλεισμός Tagged: εκπαιδευτικό υλικό, εκφοβισμός, ενδοσχολική βία, κοινωνικός αποκλεισμός alt
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !