«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17»

🕔31/05/2016 11:26
Χανίων

Σας κοινοποιούμε Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετική με τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) στην Ε΄ και Στ΄ τάξη των 4/θ και άνω Δημοτικών , για το σχολικό έτος 2016-17.

Κοινοποιούμε, επίσης:

που πρέπει να συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, από τους Διευθυντές/ντριες των Σχολείων.

Εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών/ντριών για την πιστή εφαρμογή των όσων προβλέπονται και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να γίνει ο σωστός προγραμματισμός διδασκαλίας των γλωσσών αυτών για το επόμενο σχολικό έτος.

Παρακαλούμε, επίσης, να διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων οι δηλώσεις των γονέων, με τις προτιμήσεις, ανά γλώσσα, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή στοιχείων, εάν απαιτηθεί.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !