Διδασκαλία με νέες τεχνολογίες Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός

🕔21/11/2016 02:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Διδασκαλία με νέες τεχνολογίες Αμαλία Κ. Ηλιάδη, -ιστορικός, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ΄ το Α.Π.Θ.) Τα τελευταία χρόνια η διάχυτη των νέων τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση είναι γεγονός. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν εργαλεία του συμμετοχικού ιστού και σχεδιάζουν νέου τύπου δραστηριότητες με σκοπό η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον να γίνει πιο ενεργητική και ενδιαφέρουσα (An & Borthwick, 2010). Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες πληροφοριών, αλλά ικανοί και αυτο-ρυθμιζόμενοι συμμετέχοντες . Η μάθηση μεταμορφώνεται σε μια δραστηριότητα «δικτύωσης», όπου ο μαθητευόμενος συνεργάζεται με ομότιμούς του και επαγγελματίες πέρα από τα στενά όρια της τάξης και του σχολείου του, δημιουργεί και μοιράζεται μαζί τους πληροφορίες, γνώσεις και προϊόντα, συμμετέχει, συνεργάζεται, αξιοποιεί, αξιολογεί και εκθέτει τη γνώμη του για τα δημιουργήματα των συμμαθητών του (Jenkinsetal., 2006). Τις περισσότερες φορές, όμως, οι μαθησιακές επιδράσεις του συμμετοχικού ιστού στις διάφορες ερευνητικές αναφορές περιγράφονται σε ιδανικές συνθήκες, με συνέπεια να μην λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πραγματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τους περιορισμούς και τις αδυναμίες τους. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουν να λειτουργούν ως εξιδανικευμένες προσεγγίσεις μάθησης, που είναι αδύνατο να υιοθετηθούν από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Βασιζόμενοι σε αυτήν την παρατήρηση, γίνεται αντιληπτό ότι είναι κρίσιμο α) να ανιχνευτούν…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !