ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

🕔16/09/2016 08:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Για τη διδασκαλία της Β΄ στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2406 Β΄). Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως Β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας στη Β΄ ξένη γλώσσα είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα Β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Β΄ ξένης γλώσσας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα Β΄ Ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.Η επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη Β΄ ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.Στη Β΄ ξένη…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !