"Διδακτική των εννοιών των φυσικών επιστημών σε παιδιά με αναπηρίες"...ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

🕔29/07/2016 12:31

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώκεται η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, Α/θμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διδασκαλία των εννοιών των Φυσικών Επιστημών σε παιδιά με αναπηρίες, αν οι ίδιοι νιώθουν ικανοί να διδάξουν έννοιες των Φυσικών Επιστημών, αν είναι εφικτή η διδασκαλία τους κι αν είναι ωφέλιμη για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και είναι ανώνυμο.
Η ενεργή σας συμμετοχή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Φωτεινή Σουκαλοπούλου

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !