Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στα Σχολεία

🕔17/10/2015 18:27

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Έγγραφο 160824/ΓΔ4/12-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Το σχέδιο του μνημονίου ενεργειών

Ο ιστότοπος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !