Διαβίβαση ΦΕΚ

🕔20/09/2016 10:42
Καστοριάς

Φ.253/139500/Α5/2016 (ΦΕΚ 2744/Β΄/31-8-2016) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β’) Υ.Α. «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων».

ΦΕΚ Β΄ 2871/09-09-2016: η με αρ. πρωτ. 141417/Δ2/02-09-2016 Υ.Α. με θέμα: «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !