Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο “Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας ”.

🕔06/10/2016 15:41
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.Φ7/1589 /138056 /Δ1/ 04-09-2015 Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίων και προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να αποσυμφορηθούν ως προς την διαδικασία έκδοσης του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» , η Υπηρεσία μας προβαίνει σε διευκρινιστικές σχετικά με την έκδοση του εν λόγω πιστοπoιητικού. Αρμόδια όργανα: Α) Δ/ντές σχολικών μονάδων ΟΙ διευθυντές των σχολικών μονάδων ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων εισάγουν τα παρακάτω στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» 1. Όνοματεπώνυμο 2. Πατρώνυμο 3. Μητρώνυμο 4. Ημ. Γέννησης 5. Στοιχεία Φοίτησης/Προαγωγής/Απόλυσης παρελθόντων ετών του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των εν λόγω στοιχείων θα ενημερωθείτε με σχετική οδηγία από την υποστηρικτική ομάδα «myschool» Β)Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου , ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει οριστεί για την διεκπεραίωση αυτού, εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» την αντίστοιχη βεβαίωση, με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει οι Δ/ντές Σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης σας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !