«Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

🕔10/10/2016 02:45
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 4-10-2016 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μετά από ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, σας κάνουμε γνωστό ότι η διάθεση, ολική ή μερική, των εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αίτηση προτίμησης. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της αρμοδιότητάς σας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !