Διάταξη για τη συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

🕔02/09/2016 15:15
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με που ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή , προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η διάταξη όπως ψηφίστηκε έχει ως εξής: Άρθρο 46 Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Στο στοιχείο γγ ́ της υποπερίπτωσης α ́ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α ́ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α ́ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης»
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !