ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

🕔25/10/2016 09:06
Εκπ/ση Διά Βίου Μάθηση

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF | 1,49 MB) – ΑΠ2 (PDF | 1,48 MB) – ΑΠ3 (PDF | 1,49 MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1(PDF | 2,4 MB) – ΑΠ2 (PDF | 2,4 MB) – ΑΠ3(PDF | 2,4 MB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF | 141 KB) – ΑΠ2 (PDF | 133 KB) – ΑΠ3 (PDF | 143 KB)

(12/11/2010) Ένταξη της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β΄ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1 (DOC|186 KB) – ΑΠ2 (DOC| 187 KB) – ΑΠ3 (DOC|187 KB)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !