Διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ Βοιωτίας για το νέο χωροταξικό

🕔16/06/2016 20:38
enotikiviotias

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βοιωτίας δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία της για την 5441/14-6-2016κοινή απόφαση των Προϊσταμένων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας,με την οποίακατανέμονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια του Νομού Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2016-17.

Ηκίνηση αυτή, η οποία αλλάζει την χωροταξική κατανομή, έγινε παρά τις διαβεβαιώσεις προς τους γονείς, τους Διευθυντές Γυμνασίων αλλά και προς την ΕΛΜΕ ότι δεν θα γίνουν φέτος αιφνιδιαστικές αλλαγές. Έχει δε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων καθηγητών και από Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων της Θήβας και της Λιβαδειάς.

Ηαπόφαση των δύο Δ/ντών είναι σε αντίθεση με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Άρθρο 18, παρ. 14) γιατί έγινε χωρίς καμία επίσημη εισήγηση.Η Υ.Α. λέει ότι ο Δ/ντής καθορίζει την περιφέρεια εγγραφής των μαθητών στιςσχολικές μονάδες, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων. Η θέση της ΕΛΜΕ Βοιωτίας,όπως ομόφωνα εκφράστηκε στη Συνεδρίαση του .Σ., είναι ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στην χωροταξική κατανομή των σχολείων, για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική, θα πρέπει να γίνει μετά από σοβαρή και εμπεριστατωμένη δουλειά και ύστερα από εισήγηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας,οι οποίες άλλωστε είναι υπεύθυνες για την οικονομικήδιαχείριση των σχολείων. Επιπλέον, οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας ως συλλογικά όργανα εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (τοπικές κοινωνίες, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ.) θα έχουν λόγο και έτσι θα υπάρχει όσο το δυνατόν ορθολογικότερο και δικαιότερο αποτέλεσμα για όλα των Σχολείων του Νομού.

Καλούμε τον Δ/ντη της Δ/νσης Β/μιας Εκπ/σης:

Να ανακαλέσει την παραπάνω απόφαση

Να ξεκινήσει άμεσα τις νόμιμες διαδικασίες, ζητώντας από τις αρμόδιες Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας την εισήγησή τους και την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα

έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς τις εντάσεις και τις αντιθέσεις με τις οποίες φαίνεται να κλείνει.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βοιωτίας θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, με στόχο τη εύρυθμη λειτουργία όλων των Σχολείων. Κανένα Σχολείο να μην κλείσει ή να κινδυνεύσει να κλείσει στο άμεσο μέλλον ως αποτέλεσμα πρόχειρων και επικίνδυνων επιλογών.


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δαμιανίδης Χρήστος Κυριάκου Διομήδης
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !