Διάλεξη του Jean Weissenbach

🕔05/09/2016 14:56

40 χρόνια γονιδιωματική

Κύκλος «CNRS»

11.10.2016, 19.00' | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η πρώτη αλληλουχίας ενός γονιδιώματος δημοσιεύτηκε 40 χρόνια πριν και αφορούσε στον βακτηριοφάγο MS2. Aπό τότε σημαντικές μεθοδολογικές πρόοδοι στον τομέα του προσδιορισμού της αλληλουχίας και της βιοπληροφορικής των γονιδιωμάτων έχουν δώσει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί η αλληλουχία πολύπλοκων γονιδιωμάτων μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !