Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.

🕔09/11/2016 16:26
Ιόνιο Παν/μιο
Το Ιόνιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server (CPV 48821000-9 εξυπηρετητές δικτύου). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αναλυτικά (σφραγισμένες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Iωάννου Θεοτόκη 72 ) έως και τις 21/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !