Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΥΚ-ΚΔΔ

🕔11/12/2015 10:12
Παν/μιο Θράκης
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ

Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη σαράντα έξι χιλιαδες (33.500,00), ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. {Αναλυτικά: 27.235,77+6.264,23 (23% Φ.Π.Α.)=33.500,00€}.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

11-12-2015 (aorfan)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !