Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π.

🕔28/11/2016 15:18
Ιόνιο Παν/μιο
Το Ιόνιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π., προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !