Διακήρυξη 10/2016

🕔30/06/2016 14:10
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης έκτασης τετρακοσίων δέκα στρεμμάτων (410,00) με ελάχιστη τιμή μίσθωσης τριάντα τέσσερα ευρώ ανά στρέμμα το έτος και εκατόν εβδομήντα δύο στρεμμάτων (172,00) με ελάχιστη τιμή μίσθωσης είκοσι πέντε ευρώ ανά στρέμμα ανά έτος, του Αγροκτήματος του ΑΤΕΙ/Θ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δύο έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !