Διαγωνισμός εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα μικρά νησιά Νοτίου Αιγαίου

🕔02/08/2016 01:33
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα προκηρύσσει και διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα για τους Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες). Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των €368.731,71 μη συμπεριλαμβανομένου…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !