Διαγνωστική αξιολόγηση – Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών - Δημ. Σπαθάρας Σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών

🕔15/09/2016 16:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σύμφωνα με την ισχύουσα , και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 46/2016 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/τεύχος Α΄/22-4-2016, στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων, διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι, να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ενδεικτικά τέτοια παραδείγματα. Άλγεβρα – 1ο διαγνωστικό τεστ Άλγεβρα – 2ο διαγνωστικό τεστ Γεωμετρία – 1ο διαγνωστικό τεστ Γεωμετρία – 2ο διαγνωστικό τεστ Δημ. Σπαθάρας Σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !