Διαδικασία Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 06, ΠΕ08,ΠΕ16,ΠΕ19-20,ΠΕ32 σε ΕΑΕΠ

🕔06/10/2015 10:56

Ανακοινώνουμε όλα τα κενά ( σε ώρες) που υπάρχουν σε ΕΑΕΠ στις ειδικότητες ΠΕ 06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32 ώστε να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί . Παρακαλούμε οι δηλώσεις προτίμησης να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π. Ε. Βοιωτίας μέχρι στις 12 η ώρα, δηλαδή πριν τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να παραβρεθούν και να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όσοι στείλουν την δήλωσή τους με email θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΠΕ32
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 01 11 14 14 0 10
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 02 44 16 16 0 12
ΘΗΒΑΣ 01 18 15 15 18 11
ΘΗΒΑΣ 02 24 17 17 0 13
ΘΗΒΑΣ 03 5 13 13 18 9
ΘΗΒΑΣ 04 24 19 19 0 13
ΘΗΒΑΣ 05 0 16 0 0 12
ΘΗΒΑΣ 06 3 9 9 12 7
ΟΙΝOΦΥΤΩΝ 44 18 4 24 13
ΑΡΑΧΩΒΑΣ 12/Θ 8 12 0 0 9
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 01 12/Θ 0 10 0 0 8
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 04 12/Θ 22 17 0 0 13
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 05 12/Θ 14 15 15 0 11
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 07 12/Θ 18 16 16 0 12
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 08 12/Θ 24 16 16 0 12
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2ο 12/Θ 32 14 14 0 10

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ …. (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ …(word)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !