Δεύτερη συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία

🕔21/02/2016 21:04

Δεύτερη συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Αποφασίζουμε
Συμπληρώνουμε την παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α.με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» με τα εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας».
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !