ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ "DEADLINES" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ...

🕔26/08/2016 16:35

Από τη στιγμή που η 26η Αυγούστου 2016 ήταν καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης Προσωρινών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το 2016-17 σ ένα διαβιβαστικό σημείωμα (Αρ.

Πρωτ: 120916/Δ3/21-07-2016) και όχι σε Υπουργική Απόφαση, αναμενόμενη η σημερινή ευχέρεια των ΠΔΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΑΣΕΠ, στο να μην τηρηθεί η λεγόμενη και deadline...

Β.Β
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !