Δεν αποζημιώνονται υπερωρίες κατά την περίοδο των προαγωγικών απολυτηρίων εξετάσεων

🕔26/11/2015 16:16

Έγγραφο 187076/Ε2/19-11-2015 του

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται κατά την περίοδο των προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 32 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) από 1-11- 2011 ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β” του παρόντος νόμου.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 1-11-2011 ημερομηνία έναρξης του Ν.4024/2011), η υπερωριακή αποζημίωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταβάλλεται μόνο για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο).

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !