Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα του ΟΗΕ για την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

🕔30/07/2016 01:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 29-7-2016 Πριν λίγες μέρες συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Σε προηγούμενα ανάλογα ψηφίσματα1 υπήρχαν αναφορές σχετικά με την προστασία και την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, την προστασία της ιδιωτικότητας στη ψηφιακή εποχή, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη. Σε αυτό το ψήφισμα2 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επικυρώνει ομόφωνα (με κάποιες επιμέρους ενστάσεις από χώρες) τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας στην προστασία των παραπάνω ως βασικά αγαθά για όλους, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά στην ανάγκη “προστασίας, προώθησης και άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο”. Επιπλέον, καταδικάζει κάθε χώρα που σκόπιμα εμποδίζει στους πολίτες της την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ψήφισμα έρχεται να συμπληρώσει και να αποσαφηνίσει το γενικότερο πλαίσιο της Χάρτας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο του διαδικτύου και των ΤΠΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά: (α) την ελευθερία έκφρασης, (β) την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία, (γ) το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, (δ) το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικότητας, (ε) το δικαίωμα της συνάθροισης και της συνεργασίας μέσω του διαδικτύου, (στ) το δικαίωμα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες ως μέσο…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !