Δελτίο Τύπου: ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου

🕔05/09/2016 16:04
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δελτίο Τύπου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνδιοργανώνουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ / MSc) με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου». Εφέτος παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων (εξ αποστάσεως). Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προστίθεται στο ΠΜΣ και το επιστημονικό πεδίο της Εκτίμησης, Διαχείρισης – Πρόληψης Φαρμακευτικού Κινδύνου, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Μέσω της διετούς φοίτησης παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις και στα εξής επιστημονικά πεδία: Διαχείριση-Πρόληψη επαγγελματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου, Οικονομία της Υγείας, Παγκόσμια και Μεταναστευτική Υγεία, Φαρμακοεπιδημιολογία, Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης. Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ, ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Επιστημών Υγείας, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Στατιστικής, Στατιστικής-Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών Μελετών, Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2016-2017,…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !