ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

🕔20/07/2016 17:32
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υπέγραψε με το Υπουργείο Παιδείας πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

Η συνεργασία ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην εκπόνηση εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων που θα αντιμετωπίζουν στην ανάγκη μιας άμεσης και αποτελεσματικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !