Δελτίο Τύπου - Η "New Skills Agenda" της ΕΕ, η Πληροφορική και οι "ψηφιακές δεξιότητες" ή "e-Skills"

🕔30/07/2016 01:59
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 29-7-2016 Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία "New Skills Agenda", αλλά και των ελληνικών στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σχετικά με την απασχόληση, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας οφείλει να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες "ψηφιακές δεξιότητες" ή "e-Skills". Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η μονομερής έμφαση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων σε εφήμερες, πολύ συγκεκριμένες τεχνικές ικανότητες όχι μόνο δεν καθιστά μια οικονομία ή μία οικονομική ομάδα ανταγωνιστική, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Επιπλέον, ενισχύει την εξάρτηση από τις χώρες και τις επιχειρήσεις που ελέγχουν τις τεχνολογικές υποδομές τις οποίες θεωρούν δεδομένες οι προσεγγίσεις της λογικής των "ψηφιακών δεξιοτήτων" ή "e-Skills" (π.χ. συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, κλπ). Η δημιουργικότητα και η καινοτομία απαιτούν ανθρώπους με γνώσεις που δεν απαξιώνονται στο χρόνο, με στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και κοινωνικές-ανθρώπινες αξίες. Ανθρώπους που έχουν διακριτή επιστημονική ταυτότητα και επαγγελματική ακεραιότητα. Συνακόλουθα, η σταθερή επιδίωξη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας είναι η ενίσχυση του ρόλου και του έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας ως φυτώρια των αυριανών Πληροφορικών. Δηλαδή, των επιστημόνων και των επαγγελματιών που έχουν την ευθύνη…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !