Δελτίο Τύπου Ε.Π.Ε. - Επισημάνσεις της ΕΠΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα POS και τις τράπεζες

🕔23/08/2016 00:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 22-8-2016 Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά δημοσιεύματα του Τύπου παρουσιάζουν δηλώσεις υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης αναφορικά με το ότι επίκειται νομοθετική που θα επιβάλλει την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς και την υποχρεωτική εγκατάσταση POS διασυνδεδεμένων επίσης online με το TAXIS. Αναμφίβολα, το μέτρο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, με απώτερο σκοπό όχι μόνο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, αλλά και τη λειτουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένου κράτους. Παρόλα αυτά, οφείλουμε ως επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένος φορέας να επισημάνουμε τις ενστάσεις, τις παραλείψεις, τις ενδεχόμενες αστοχίες εγκατάστασης και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, καθώς επίσης και να επισημάνουμε τυχόν λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν. Επιβάλλεται δε να επισημάνουμε όλα τα παραπάνω, τα οποία απορρέουν από την επαγγελματική κατάρτιση και τεχνογνωσία που έχουμε, παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα καταστήσουν συστήματα ηλεκτρονικής διαβίβασης προσωπικών πληροφοριών και e-συναλλαγών, όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς τον τελικό χρήστη που είναι ο πολίτης, αλλά και πιο εύχρηστα και λειτουργικά για την πλευρά του κράτους. Στο παραπάνω πλαίσιο, όπως λειτουργεί σήμερα και όπως προδιαγράφεται να εξελιχθεί στο άμεσο διάστημα, υπάρχουν τέσσερις πολύ βασικοί τομείς με σοβαρότατα και αλληλένδετα προβλήματα, σε πολλαπλά επίπεδα: Ηλεκτρονική διασύνδεση…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !