Δελτίο τύπου διαμαρτυρίας Υπεύθυνων Οργάνωσης ΚΔΒΜ

🕔13/09/2016 02:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Επιστολή διαμαρτυρίας των Υπεύθυνων Οργάνωσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προς το Υπουργείο , τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απαξιώνουν επαγγελματικά τα Διοικητικά Στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ. μετά από 10 χρόνια προσφοράς στη Δια Βίου Μάθηση. Η Ελλάδα στατιστικά ανήκει στα κράτη με τις μεγαλύτερες δαπάνες για τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών της και, ταυτόχρονα, σε αυτά με τη μεγαλύτερη ανικανότητα να εκμεταλλευτούν την επένδυση αυτή, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Στην ουσία χρηματοδοτεί και δημιουργεί το έτοιμο, εξειδικευμένο, επαγγελματικό δυναμικό των άλλων κρατών. Χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο, απαξιωμένοι επαγγελματικά από το Ελληνικό κράτος, αναχωρούν για χώρες του εξωτερικού. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το κόστος της εξειδίκευσής τους και τα ξένα κράτη καρπώνονται το κέρδος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικής απαξίωσης αποτελεί η περίπτωση των Διοικητικών Στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Κατεξοχήν εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης σήκωσαν με επιτυχία στις πλάτες τους την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., με αρμοδιότητες από την απλή διοικητική υποστήριξη ενός κέντρου επιμόρφωσης ενηλίκων, μέχρι το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, το…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !