Δελτίο Τύπου - Δαπάνες για την Έρευνα στην Ελλάδα: H ευκαιρία ανάκαμψης που συνεχίζει να είναι χαμένη

🕔02/08/2016 01:29
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 1-8-2016 Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας προβάλλει διαχρονικά1 την ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, όχι μόνο σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά ταυτόχρονα ως μοναδική ευκαιρία οικονομικής ανάκαμψης, που όμως δεν αξιοποιείται επαρκώς. Πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) δημοσίευσε τη μελέτη2 με τα τελικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα για την περίοδο 2011-2014. Στο περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"3 του ΕΚΤ παρουσιάζεται η σύνοψη της μελέτης, με πολλά σημαντικά στοιχεία που χρήζουν αξιοποίησης. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης και του δραστικού περιορισμού των κρατικών δαπανών για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, τα Ευρωπαϊκά κονδύλια Ε&Α αποτελούν ίσως τη μοναδική σταθερή εξωτερική εισροή κονδυλίων για αυτό το σκοπό. Την τελευταία πενταετία η συνολική δαπάνη στον τομέα Ε&Α στην Ελλάδα διατηρείται σχετικά σταθερή με μικρές αυξομειώσεις, μεταξύ 1,391 και 1,489 δις ευρώ ετησίως. Λόγω όμως της συνεχιζόμενης πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, ως αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζεται σταθερά αυξανόμενο, από 0,672% το 2011 σε 0,838% το 2014. Σε απόλυτα νούμερα, η δαπάνη για Ε&Α το 2014 ανήλθε στα 1.488,7 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι παραμένει σταθερή στα επόμενα έτη, η περαιτέρω πτώση…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !