ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

🕔23/11/2013 14:44

Η πρόταση του ωρολογίου προγράμματος του Τεχνικού Λυκείου, που στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 1η Αυγούστου στις ΔΙΔΕ όλης της χώρας για τον προσδιορισμό των κενών στη ΤΕΕ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
3

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
2

5
Πληροφορική (Εργαστήριο)
3

6
Ερευνητική Εργασία (Project)
2

7
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά
2

8
Ιστορία
1

9
Θρησκευτικά
1

10
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας
1

11
Φυσική Αγωγή
2


ΣΥΝΟΛΟ
23
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ - Συνολική διάρκεια
12ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
2

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
1

5
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά
1

6
Ιστορία
1

7
Φυσική Αγωγή
1


ΣΥΝΟΛΟ
12
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια
(50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά)
23
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
2

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
1

5
Ξένη Γλώσσα (Τεχνική ορολογία)
1

6
Ιστορία
1

7
Φυσική Αγωγή
1


ΣΥΝΟΛΟ
12
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια
(50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά)
23


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια

7
ΜΑΘΗΤΕΙΑ


1
Συνολική διάρκεια

28

Συνοπτικός πίνακας κατανομής διδακτικών ωρών μαθημάτων τομέα/ειδικότητας
Τάξη
Ώρες διδασκαλίας x Εβδομάδες
Σύνολο ωρών έτους
Α
12 x 26
312
Β
23 x 26
598
Γ
23 x 26
598
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ 3 ΕΤΗ
1508
Μεταδευτεροβάθμιος
Κύκλος
7 x 26
182
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ 4 ΕΤΗ
1690

9 μηνη ΜΑΘΗΤΕΙΑ

728Συνοπτικός πίνακας κατανομής διδακτικών ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας:

Τάξη
Ώρες διδασκαλίας x Εβδομάδες
Σύνολο ωρών έτους
Α
23 x 26
598
Β
12 x 26
312
Γ
12 x 26
312
ΣΥΝΟΛΟ
1222
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !