ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: Κοινό τρίωρο: Άλλα αναφέρει και άλλα επικαλούνται

🕔30/09/2016 10:41
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετικά με το υποχρεωτικό κοινό τρίωρο κενών της ίδιας ειδικότητας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των , έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: · Από πουθενά δεν προβλέπεται αυτό αφού δεν υπάρχει στην κείμενη νομοθεσία. Η σχετική εγκύκλιος (Υ.Α.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που επικαλούνται, στο υπ’ αριθμ. 19079/12-9-16 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα «Ρύθμιση προγράμματος για κοινό τρίωρο κενών εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας», αναφέρεται σε κοινό τουλάχιστον δίωρο κενό ανά κλάδο και ανά σχολείο. Συγκεκριμένα: Οι Σχολικοί Σύμβουλοι φροντίζουν ώστε, κατά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, μία ημέρα την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας να έχουν όλοι δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες κενές που να συμπίπτουν. Οι κενές αυτές ώρες χρησιμοποιούνται για συνεργασία με τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο. Όταν δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται για συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση των γονέων, για εργασίες του σχολείου που τους έχουν ανατεθεί, για προσφορά υπηρεσίας στα εργαστήρια, για εξοικείωση με τα εποπτικά μέσα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για εργασίες στη σχολική βιβλιοθήκη και άλλες συναφείς δραστηριότητες. · Η εφαρμογή της δεν είναι δυνατή αφού πάρα πολλοί συνάδελφοι συμπληρώνουν ωράριο σε δύο ή τρία σχολεία. · Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία υποχρέωση πέραν του διδακτικού τους ωραρίου και των εξωδιδακτικών…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !