Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Στο ίδιο έργο θεατές ή όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα αλλά ως τραγωδία

🕔10/10/2016 16:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δ΄ ΕΛΜΕΘ 07-10-2016 Πρ.Κορομηλά 51 Τηλ.-Fax : 2310225893 e-mail : delme.thess@gmail.com Στο ίδιο έργο θεατές ή όταν η επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα αλλά ως τραγωδία Με τo έγγραφο αρ.πρωτ. 14948/27-09-2016 ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, μετά από γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, αποφασίζειτην εξ’ ολοκλήρου διάθεση τεσσάρων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης για διοικητικό έργο. Ερωτάται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και τα μέλητουΠΥΣΔΕΔυτικήςΘεσσαλονίκης: 1. Μεποιαπροβλεπόμενηδιαδικασίαοιτέσσερις εκπαιδευτικοί κρίθηκαν εξολοκλήρου πλεονάζοντες (δηλαδή χωρίς ούτε μία ώρα μαθήματος α΄ η β΄ ανάθεσης στην οργανική τους αλλά και στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης) τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία τοποθετήσεων δεν είχε ολοκληρωθεί έως στις 27 Σεπτεμβρίου 2016; 2. Δεν έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ονομαστική κατάσταση πλεοναζόντων και στη συνέχεια πρόσκληση –αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσίες διοίκησης της Διεύθυνσης που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί; 3. Καθώς οι τρεις από τους τέσσερις συναδέλφους έχουν ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19), οι οποίες είναι κοινές στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου στην Πρωτοβάθμια όπως προβλέπεται στο αρ.25, παρ. 1, τουΝ.4203/2013,όπωςαντικαταστάθηκεµετοαρ.33,παρ.5,τουΝ.4386/2016και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 4415/2016 - από το σχολικό έτος…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !